Waag het eens

ALKMAAR – “Wist u dat de Waag en haar plein ver voordat zij dienstdeed als kaas-epicentrum van Nederland of stemmenwinnend-statement van de lokale politiek, het als een driedaags herstel oord werd ingezet? De uitgeputte en-passant of minderbedeelde werd door de lokale weldoenerij opgelapt en klaargestoomd voor het vervolg van hun reis, missie of bestaan.”

“Nu wil ik hier niet beweren dat de parallellen 1 op 1 te trekken zijn, maar gelijkenis vertoont het zeker. Al 26 jaar zetten de leden van de Junior Kamer Alkmaar zich in om met de lokale restaurateurs en gesteund door de lokale ondernemingen een moderne driedaags culinair kuuroord te bewerkstelligen. In de voorgaande edities heeft de opbrengst van de bezoekers tot een uitkering van meer dan 1 miljoen gezorgd. Die op haar beurt ervoor zorgde dat vele goede doelen en initiatieven de aandacht en steun kregen die zij verdienen. De deugde van het feest deed goed in het maatschappelijk umfelt. Met deze invalshoek kan je dus stellen dat het initiële gedachtegoed van de Waag en het plein nog springlevend zijn. Mede mogelijk gemaakt door u en net zo onlosmakelijk verbonden als kaas en het Waagplein. Echter steken er steeds meer geluiden en regelgeving de kop op dat het Plaza haar thuisbasis moet verlaten vanwege overbelaste buren of politiek/ kaasgedreven-argumenten. Of deze al dan niet terecht zijn lijkt me voor de discussie irrelevant. Ik vraag u liever hoe en waar we een door de Alkmaarders jaarlijkse met duizenden omarmd feest kunnen houden? Want dat het feest en de daarbij horende ondersteuning aan de goede doelen een stadsbepalende positie hebben ingenomen lijkt me evident. Ik ben benieuwd naar uw reactie en zou zeggen…

Waag het eens.”
Sander J Schouten
Voorzitter JCI Alkmaar