Vrienden MEE Sportfonds

Contact details logo

 

Vrienden MEE Sportfonds
Regiokantoor Noord-Holland-Noord
James Wattstraat 5
1817 DC ALKMAAR
T: 088 6 522 522

vraag@mailmee.nl
www.meenwh.nl

 

MEE maakt meedoen mogelijk!
Gewoon meedoen in de maatschappij is voor mensen met een beperking of chronische ziekte soms een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor. MEE ondersteunt bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, financiƫn, wonen, werken en vrije tijd. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt.
MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliƫntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg. Meedoen mogelijk maken. Dat is het streven van MEE NL en de 20 regionale MEE-organisaties. Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om hun leven zo te organiseren dat meedoen voor hen mogelijk is. Mensen met een beperking hebben soms een steuntje in de rug nodig om zich zelfstandig te kunnen redden. Om die ondersteuning vraaggericht en slagvaardig overal in Nederland te kunnen bieden, vinden de MEE-organisaties dat zij elkaar onverminderd nodig hebben. Als collectief van MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking.

MEE is er voor mensen met:

Bedrijfsbureau
James Wattstraat 5
1817 DC ALKMAAR
T: 088 6 522 522