Stichting Alles Anders

Contact details logo

STICHTING ALLES ANDERS
Stationstraat 1
1815TA Alkmaar

info@stichtingallesanders.nl
www.stichtingallesanders.nl

Allereerst wil ik U wat vertellen over wie wij zijn. Ik ben Jet le-Loux en samen met mijn man, Bart Kip, hebben wij deze stichting opgericht.

Dat hebben we gedaan voor onze jongste zoon Sam,Sam is 17 jaar en ernstig lichamelijk gehandicapt,maar verder gewoon een puber met dezelfde wensen en dromen als ieder ander.
Toen wij een aantal jaren geleden gingen bekijken wat de mogelijkheden waren voor Sam om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen, bleek dat nog niet zo simpel. Lange wachtlijsten voor projecten die ,in onze ogen, niet echt van toepassing waren op Sam. Hij heeft weliswaar 24 uur zorg nodig maar dat betekent niet dat er 24 uur iemand op zijn lip moet zitten, kortom als we iets wilden voor Sam waar hij bepaald hoe en wanneer het gebeurt, moesten we zelf aan de slag.

Toen we dat eenmaal hadden bedacht moesten we nog wel een plan gaan maken, zoals het hoe en waar.Het liefste een beetje in de buurt zodat we zelf zo nodig ook nog wat zorg konden geven, en dat Sam zelfstandig naar ons toe kan komen. En hoe moet dat er dan gaan uitzien, een etage of een benedenwoning? dat is dus bijna onmogelijk in de binnenstad. Niet zo simpel dus.

Tot een dag in oktober 2012, toen hoorde we van de eigenaar van de drukkerij bij ons aan de overkant, dat hij van plan was om zijn bedrijf te stoppen en dat het pand waarschijnlijk in de verkoop zou gaan. Wij keken elkaar aan en het was alsof alles in 1 keer op zijn plek viel.

ONS DOEL
Mogelijkheden creëren en ondersteunen voor een zelfstandige woon / werk omgeving voor mensen met een lichte of ernstige lichamelijke beperking. Waarbij lokale verbindingen aangegaan, het delen van kennis en ideeën voorop staan. Dat wat wij als ‘onbeperkt’ mens zo normaal vinden mogelijk (proberen te) maken voor mensen met een lichamelijke ‘beperking. Door vanuit een open en creatieve blik opnieuw te kijken en te leren..

Samen mogelijkheden zien en benutten voor nu en de toekomst!
De stichting focust vooral op ondersteuning van activiteiten daar waar er geen regulieren (overheid) bronnen voor aanwezig zijn.

Natuurlijk zijn er bedrijven genoeg die zich hebben gespecialiseerd in aanpassingen voor de aller daagse zaken, daar hoeven wij ons dan ook niet in te verdiepen. Wij denken meer aan hoe leuk het b.v. is om op een game console te spelen, maar je handen niet in staat zijn iets vast te houden, laat staan fijn motorisch te besturen.

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door het vergaren van kennis en middelen tot het verkrijgen van het stichtingskapitaal .
2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.