Hulp Hond Nederland

Contact details logo

Hulphond Nederland
Broekstraat 31
5373 KD Herpen

T: 0486 – 41 18 78
info@hulphond.nl
www.hulphond.nl

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Door middel van het Hulphond Expertisecentrum onderscheiden wij ons met de beste hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken.

Hulphond Nederland is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers van een hulphond. Hulphonden stellen we dan ook kosteloos ter beschikking. De gelden hiervoor worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars, en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.

Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.