Algemene voorwaarden

Het event Alkmaar Culinair Plaza staat voor culinair genieten met passende optredens! Om dit voor al onze gasten te garanderen moeten we een aantal afspraken met elkaar maken.

Alkmaar Culinair Plaza Huisreglement:

• Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.

• Als je nog geen 18 jaar bent zorg dan dat je samen met een meerderjarige bent.

• We verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.

• De beveiligers bij de entree mogen je visiteren en zij zijn vrij personen te weigeren.

• Wij hebben alles voor je geregeld, eigen drank en eten meenemen is dus niet nodig en staan wij ook niet toe.

• Wij tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.

• Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de organisatie en beveiliging van Alkmaar Culinair Plaza.

• Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

• Tot een uur voor sluitingstijd kunnen wij mensen op ons terrein laten. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk.

• Helaas zijn geen huisdieren toelaten, mede met het oog op de hygiëne.

• Bezoekers mogen niet wildplassen, er zijn niet voor niets toiletvoorzieningen.

• Wij staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het evenemententerrein.

• Onze assistenten hebben te allen tijde de bevoegdheid om personen te weigeren.

• Door het betreden van het evenemententerrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.

• Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder onze toestemming is commercieel/ professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.

• Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.

• In het geval van klachten, van welke aard dan ook, verwacht ik dat je je meteen tot ons of iemand van onze organisatie zal wenden.

• Bij het niet opvolgen van mijn huisregels moeten wij je naar huis sturen en zijn wij genoodzaakt onze vrienden van de politie in te schakelen.

 

ENTREETICKET/ TOEGANGSBEWIJS

• Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde tijd.

• Stichting Alkmaar Culinair Plaza is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

• De hiernavolgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding aan bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Stichting Alkmaar Culinair Plaza; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het evenemententerrein, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van het event; c. het naar de mening van de bezoeker niet corresponderen van teksten van de website, brochures of andere communicatiemiddelen van Stichting Alkmaar Culinair Plaza met het daadwerkelijk aanwezige; d. een aanpassing van de openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een calamiteit, een door Stichting Alkmaar Culinair Plaza noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het evenemententerrein; e. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal; f. schade veroorzaakt door andere bezoekers; g. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten; h. ontzegging van de toegang tot het het event Alkmaar Culinair Plaza; i. verlies van het toegangsbewijs/ entreeticket.

CONSUMPTIEMUNTEN

Consumptiemunten gekocht tijdens het evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenementjaar. Stichting Alkmaar Culinair Plaza gaat na afloop van het evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. Consumptiemunten van voorgaande edities van Alkmaar Culinair Plaza worden geweigerd.

Wij verheugen ons op jullie komst en laten we er een fantastisch event van maken!

Met vriendelijke groeten,

Stichting Alkmaar Culinair Plaza